UNDERWATER Rita 水中婚紗

Vincent Underwater 水中婚紗
在水中,親吻彼此,用心感受浪漫
飄浮起來了,真的很美啊!!!
F37A7169F37A7285F37A7388F37A7223F37A7280F37A7336F37A7243
Stylist | Mitty Chen 姸潔 。Mitty Makeup Studio
Dress | 愛美麗自助婚紗
側拍 | Mitty
協力 | 昱翰